Verbreking relatie samenwoners

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen de samenleving met- en de samenleving zonder een samenlevingscontract.

Als er sprake is van een samenlevingsovereenkomst dan is daarin meestal vastgelegd wanneer de relatie en het contract als beëindigd moeten worden beschouwd.

Een samenleving zonder samenlevingscontract wordt beëindigd door het feitelijk ophouden van de samenleving.

In beide gevallen komt aan de beëindiging van de samenleving geen officiële instantie te pas.

Wanneer samenwoners kinderen hebben, over wie zij gezamenlijk gezag uitoefenen, dienen zij bij de verbreking van hun relatie een ouderschapsplan op te stellen. Het verschil met de echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap is echter dat er geen instantie is die controleert of dit daadwerkelijk gebeurt.

Wanneer samenwoners het niet eens worden over de gevolgen van de verbreking van hun relatie (bijvoorbeeld over een regeling omtrent hun kinderen of over verdeling van gemeenschappelijke goederen) dan kunnen zij zich tot de rechter wenden. Tussen samenwoners bestaat overigens geen onderhoudsplicht, zodat de behoeftige samenwoner na verbreking van de relatie geen partneralimentatie kan vragen.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken