Beëindiging geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap kan onder meer worden beëindigd door:

  • de ontbinding op verzoek van de partners of één van hen;
  • met wederzijds goedvinden door inschrijving door de ambtenaar van de burgerlijke stand van een door beide partners en een of meer advocaten / notarissen ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat en op welke tijdstip de partners omtrent de beëindiging van het geregistreerd partnerschap een overeenkomst hebben gesloten.

De procedure tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap geschiedt bij de rechtbank en is gelijk aan de echtscheidingsprocedure. Ook hier geldt dat, indien er kinderen zijn, een ouderschapsplan moet worden overgelegd.

De tweede mogelijkheid tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap verloopt buiten de rechter om en gebeurt met wederzijds goedvinden. Het geregistreerd partnerschap kan echter alleen met wederzijds goedvinden bij de gemeente worden beëindigd, indien u geen kinderen heeft. Indien u wel kinderen heeft, dan zult u een verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank moeten indienen.

Heeft u geen kinderen en u bent het eens over de gevolgen, dan kunt u het geregistreerd partnerschap wel met wederzijds goedvinden buiten de rechter om beëindigen. U heeft echter wel een advocaat of notaris nodig die een overeenkomst voor u opmaakt. Deze overeenkomst moet in ieder geval inhouden een verklaring van beide partners dat het geregistreerd partnerschap is ontwricht. Verder kan de overeenkomst nog inhouden afspraken over partneralimentatie, de verdeling van de gemeenschap / afwikkeling partnerschapsvoorwaarden, een regeling over het huurrecht of voortzetgebruik van de woning, etc.

2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken